Các khóa học

Các khóa học ở:

Khóa học Miêu tả khóa học Địa điểm Ngày nhập học Số lượng học kỳ Tuổi Trình độ tiếng Anh Trình độ giáo dục
GCSE Chương trình GCSE là chương trình học 2 năm nhằm cung cấp nền tảng kiến thức bậc Trung học cơ sở cho học sinh trước khi chọn lộ trình học tập đúng đắn để bước vào trường đại học. Cambridge,
Canterbury
Tháng 9, Tháng 1, tháng 4 6/5/4 các học kỳ 14+ 4.0+ Hoàn thành lớp 8 hoặc lớp 9
Pre-Programme Một chương trình học linh hoạt được thiết kế để chuẩn bị cho các học sinh tham dự khóa A level, International Baccalaureate hoặc University Foundation, với lựa chọn GCSE hoặc IGCSE nếu được yêu cầu. Cambridge,
Canterbury, London

Tháng 9, Tháng 1, tháng 4, tháng 7

1,2 3 các học kỳ 15+ 4.0+ Hoàn thành lớp 8 hoặc lớp 9
A level Con đường chính thông đến đại học tại Vương quốc Anh, và được công nhận bởi những trường đại học tốt nhất trên toàn thế giới. Nó được thiết kế cho những sinh viên tự tin, đang mang hoài bão theo học các khóa học mang tính cạnh tranh cao nhất tại các trường đại học tại Anh và các quốc gia khác. Cambridge,
Canterbury, London
Tháng 9, Tháng 1, 6 các học kỳc 15,5+ 5.0 + Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông
Fast-track A level Được thiết kế như một chương trình 2 năm A level và được hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn hơn- phù hợp nếu bạn có hoài bão lớn hoặc khi yêu cầu ôn tập bổ sung để thi lại. Cambridge,
Canterbury, London
Tháng 9 3 / 5 các học kỳ 17+ 5,5 Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông
International Baccalaureate
Diploma
Chương trình 2 năm, được thiết kế cho những sinh viên chăm chỉ, năng động, có khả năng và yêu thích nhiều môn học khác nhau.
Canterbury
Tháng 9 6 các học kỳ 16+ 5,5 Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông
education
University Foundation Chương trình một năm được thiết kế cho học sinh quốc tế, những bạn đang muốn vào học các trường đại học ở Anh – phù hợp nếu bạn có động lực hoặc đang tìm kiếm một chương trình hỗ trợ từ trường trung học quốc tế lên đại học Anh. Cambridge,
Canterbury, London
Tháng 9 3 các học kỳ 16,5+ 4.5 + Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông
education
Fast-track University Foundation Khóa học 2 kỳ được thiết kế cho những học sinh có hoài bão lớn và có khả năng hoàn thành University Foundation Programme trong một khoảng thời gian ngắn hơn.

Cambridge,
London

Tháng 1 2 các học kỳ 17+ 5.0 Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông
education
Academic English Chương trình này được thiết kế linh hoạt dành cho các học sinh cần nâng cao trình độ tiếng Anh trước khi bắt đầu chương trình học tập tại Vương quốc Anh.

Cambridge,
Canterbury, London, Boston

 

Thứ Hai hàng tuần hoặc mỗi kỳ từ 1 tuần tới 4 kỳ 13+ 3,5+ Bảng kết quả học tập tốt
High School Diploma Chương trình học tại các trường trung học ở Mỹ được sắp xếp đan xen giữa các môn học chính bắt buộc và các môn học tự chọn Boston Tháng 9, Tháng 1 2-8 học kỳ 14+ 4.0+ Hoàn thành chương trình học Mỹ lớp 8, 9, 10, 11 hoặc 12 hoặc tương đương
Semester abroad Chương trình trải nghiệm một học kỳ tại nước ngoài giúp học sinh có cơ hội được trải nghiệm chương trình trung học Mỹ tại CATS Academy Boston. Học sinh có cơ hội được trải nghiệm một trong những chương trình tốt nhất của giáo dục Mỹ tại CATS Academy trong một môi trường quốc tế thân thiện tại trung tâm học tập của thành phố Boston. Boston Tháng 9, Tháng 1 1 học kỳ 14+ (grade 9-10) Grade 9-10- TOEFL 65 Grade 11-TOEFL 80 8-9 năm trung học
Summer programmes
  • Oxbridge Preparation Programme
  • UK Education Taster
  • Programme, Careers in Law
  • Business & Finance Taster Programme
  • Ivy Tour Summer Programme
  • Medics Preparation
  • Programme, Leadership Programme
Cambridge,
Canterbury, Boston
Tháng 7-Tháng 8 2-3 tuần 14+ 4.0-5.0 tiêu chuẩn tiếng Anh tối thiểu/td>


Giải thích về Hệ thống Giáo dục Vương quốc Anh

i


Giải thích về Hệ thống Giáo dục Mỹy


Các trường học của chúng tôi ở Anh và Mỹ:

top Apply (vnm)