Academic English

chương trình này dạy ngữ pháp, các thuật ngữ, thành ngữ được dùng trong các môn học, và hoàn thành khóa học này sẽ giúp các bạn học sinh đủ điều kiện tham gia các khóa học tại CATS

Các điểm chính:Các điểm chính:

 • Toàn thời gian, khóa học chuyên sâu, phù hợp với nhu cầu của học sinh
 • Bao gồm chương trình học Tiếng Anh tổng quát và Tiếng Anh Học thuật
 • Cung cấp vốn từ vựng ban đầu cần thiết cho các môn học về Kinh doanh, Toán học, Khoa học và Nhân Văn
 • Phát triển sự tự tin về tiếng Anh cho học sinh
 • Lịch học linh động, phù hợp với các chương trình học

Các điểm chính:Các điểm chính:

 • Tuổi 14+
 • Yêu cầu đầu vào: Bảng kết quả học tập tốt
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 3.5+
 • Ngày nhập học: Thứ Hai hàng tuần hoặc mỗi kỳ
 • Khóa học length: từ 1 tuần tới 4 kỳ
 • Quy mô lớp học trung bình: 7
 • Số giờ mỗi tuần: : 25+
 • Các địa điểm: London, Cambridge, Canterbury, Boston

Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về khóa học này