CATS Institute for Global Business CIGB

Một phần quan trọng của chương trình là CATS Institute for Global Business (CIGB), một chương trình sáng tạo chuẩn bị hành trang cho bạn trong quá trình rèn luyện trở thành các nhà lãnh đạo và công dân toàn cầu

  • Các môn tự chọn của chương trình giúp bạn trải nghiệm những kinh nghiệm thực tế về kinh doanh, công lý xã hội, sáng tạo và trách nhiệm môi trường.
  • Thông qua CIGB, bạn có thể khám phá các lĩnh vực đa chuyên ngành mà bạn yêu thích và giúp bạn hiểu sâu sắc về các lĩnh vực tiềm năng khi học tại các trường đại học. Để tốt nghiệp, bạn phải tham gia một trong hai khóa học Professional Communications hoặc Financial Management.
  • Những khóa học này giúp nâng cao sự sẵn sàng vào đại học của bạn bằng cách phát triển các kỹ năng về giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo và ra quyết định hiệu quả.
  • Chọn một hướng đi
    Ngoài các khóa học nền tảng bắt buộc, bạn có thể đăng ký các môn học tự chọn tập trung hơn, tham gia vào các câu lạc bộ ngoại khóa, và chọn một lộ trình CIGB có thể giúp bạn đạt được Chứng chỉ xuất sắc về kinh doanh toàn cầu sau khi tốt nghiệp.

  • Môn học tự chọn sáng tạo

Bạn có thể tham gia bất cứ một môn học tự chọn CIGB nào trong suốt quá trình học tập của bạn tại CATS Academy Boston. Các môn tự chọn này được thiết kế để truyền cảm hứng cho tư duy sáng tạo, thúc đẩy ranh giới của lý thuyết chấp nhận và thu hút học sinh về các lĩnh vực tiến bộ của quá trình học tập. Trước đây , các môn tự chọn CIGB bao gồm: