GCSE

GCSE

Chương trình GCSE là chương trình học 2 năm nhằm cung cấp nền tảng kiến thức bậc Trung học cơ sở cho học sinh trước khi chọn lộ trình học tập đúng đắn để bước vào trường đại học.

Những đặc điểm chính:

 • Tuổi: 14+
 • Yêu cầu đầu vào:: 8-9 năm trung học Bảng kết quả học tập tốt
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 4.0+ (4.5+ for April start)
 • Ngày nhập học: Tháng 9, Tháng 1, tháng 4,
 • Khóa học length: 6, 5 or 4 các học kỳ
 • Quy mô lớp học trung bình: 10 sinh viên: 10
 • Số giờ mỗi tuần:30+
 • Các địa điểm: Cambridge, Canterbury

Pre: Programme

Một chương trình học linh hoạt được thiết kế để chuẩn bị cho các học sinh tham dự khóa A level, International Baccalaureate hoặc University Foundation, với lựa chọn GCSE hoặc IGCSE nếu được yêu cầu.

Những đặc điểm chính:

 • Tuổi: 15+
 • Yêu cầu đầu vào:: 8-9 năm trung học Bảng kết quả học tập tốt
 • English language level: IELTS 4.0+ (3 terms)
 • Ngày nhập học: September, January, April or July
 • Khóa học length: 3, 2 or 1 các học kỳ
 • Quy mô lớp học trung bình: 10 sinh viên: 10
 • Số giờ mỗi tuần: 30+
 • Các địa điểm: London, Cambridge, Canterbury

Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về những khóa học này