High School Diploma

Chương trình học tại các trường trung học ở Mỹ được sắp xếp đan xen giữa các môn học chính bắt buộc và các môn học tự chọn

  • Tuổi 14+
  • Chương trình học bổng: Mỗi tháng học sinh có cơ hộ được tham dự các bài giảng, hội nghị, hội thảo và các buổi biểu diễn do các chyên gia nổi tiếng trong các lĩnh vực về khoa học, lịch sử, chính trị và nghệ thuật diễn thuyết và trình bày

  • Các khóa học Advanced Placement là một hình thức đặc biệt của các lớp học danh dự với chương trình học có nhiều thách thức hơn và các bài học được đẩy nhanh hơn so với các khóa học tiêu chuẩn. Hầu hết các trường đại học đều xem xét kết quả AP trong quá trình nhập học khi họ cung cấp tín chỉ đại học bổ sung.

  • Các môn tự chọn: học sinh của chúng tôi có thể chọn các môn tự chọn sau đây để bổ sung vào chương trình học chính của các em. Các môn học này được lựa chọn dựa trên sự tư vấn và hướng dẫn của các giáo viên sau khi họ đã xem xét khả năng và nguyện vọng đại học của các em.

  • Địa điểm: Boston
Yêu cầu đầu vào cho các học sinh QUỐC TẾ:
Điểm đầu vào* Tuổi TOEFL (or tương đương) Yêu cầu đầu vào:
 9 14+ 40 (IELTS 4.0) Hoàn thành chương trình học Mỹ lớp 8 hoặc tương đương
10 15+ 50 (IELTS 4.5) Hoàn thành chương trình học Mỹ lớp 9 hoặc tương đương
11 16+ 60 (IELTS 5.0) Hoàn thành chương trình học Mỹ lớp 10 hoặc tương đương
12 17+ 70 (IELTS 5.5) Hoàn thành chương trình học Mỹ lớp 11 hoặc tương đương

 

Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về khóa học này