International Baccalaureate

Những đặc điểm chính:

 • Lựa chọn 6 môn học - Ngôn ngữ & Văn học, Thụ đắc ngôn Ngữ, Khoa học, Toán, Khoa học Xã hội và Nghệ thuật
 • Khuyến khích tư duy phản biện, nghiên cứu độc lập và so sánh thực tiễn thông qua các môn học bổ sung của Lý thuyết về Kiến thức và Sáng tạo, Hoạt động, Dịch vụ
 • Một bài luận mở rộng giúp học sinh chuẩn bị các kỹ năng học tập cần thiết cho chương trình học đại học
 • Được công nhận bởi các trường đại học tốt nhất ở Anh và ở nước ngoài
 • Được thành lập dựa trên giá trị của tâm thức mở quốc tế
 • Các địa điểm: Canterbury

Những đặc điểm chính:

 • Tuổi: 15+
 • Yêu cầu đầu vào: Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Bảng kết quả học tập tốt.
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.5+
 • Ngày nhập học: Tháng 9
 • Khóa học length: 6 các học kỳ
 • Quy mô lớp học trung bình: 8
 • Số giờ mỗi tuần: 32+

Tất cả học sinh học các môn học chính và chọn một môn học từ các nhóm 1 tới nhóm 6

Subjects to choose on IB course

Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về khóa học này