Semester Abroad

Chương trình trải nghiệm một học kỳ tại nước ngoài giúp học sinh có cơ hội được trải nghiệm chương trình trung học Mỹ tại CATS Academy Boston. Học sinh có cơ hội được trải nghiệm một trong những chương trình tốt nhất của giáo dục Mỹ tại CATS Academy trong một môi trường quốc tế thân thiện tại trung tâm học tập của thành phố Boston.

 

Các điểm chính:

  • Một học kỳ
  • Liên quan đến các khóa học đã được học
  • Nhiều hoạt động ngoại khóa
  • Chọn ở tại nhà homestay hoặc ở ngoài
  • Địa điểm: Boston

Dựa vào chương trình giảng dạy Trung học của chúng tôi, các khóa học Semester Abroad sẽ có liên quan đến những môn học đã học tại đất nước của các bạn. Tại CATS Academy Boston, những học sinh đến học một kỳ học đều được hoan nghênh cùng với các học sinh khác và sẽ ở trong các khu ký túc xá với các học sinh Trung học khác.

Based on our High School Diploma curriculum, the Semester Abroad courses will be relevant to those already studying in their home country. At CATS Academy Boston, students coming to us for a semester are welcomed into our campus with the rest of the school community, staying in the dorms alongside the High School Diploma students.

Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về khóa học này