University Foundation

Tùy thuộc vào từng trường đại học và mong muốn nghề nghiệp, chúng tôi hiểu và hỗ trợ các học sinh để giúp các em lựa chọn kết hợp các môn học phù hợp nhất.

University Foundation Programme:

Các điểm chính:

 • Một năm học toàn thời gian
 • Ba môn học cộng với ngôn ngữ tiếng Anh
 • Hoàn thành tốt khóa học này sẽ giúp bạn vào thẳng đại học
 • Tuổi: 16½+
 • Yêu cầu đầu vào: Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 4.5+
 • Ngày nhập học: Tháng 9
 • Khóa học length: 3 các học kỳ
 • Quy mô lớp học trung bình: 10 sinh viên: 10
 • Số giờ mỗi tuần: 20+
 • Các địa điểm: London, Cambridge, Canterbury

Fast-track University Foundation Programme

Các điểm chính:

 • Dành cho những sinh viên có hoài bão lớn
 • Tuổi: 16½+
 • Yêu cầu đầu vào: Trình độ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. Bảng kết quả học tập tốt (previous experience in the subject and level is preferable)
 • Trình độ tiếng Anh: IELTS 5.0+
 • Ngày nhập học: Tháng 1
 • Khóa học length: 2 các học kỳ
 • Quy mô lớp học trung bình: 10 sinh viên: 6
 • Số giờ mỗi tuần: 30+
 • Các địa điểm: London, Cambridge

Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên của chúng tôi để tìm hiểu thêm về khóa học này